ALGEMENE VOORWAARDEN

Cheap Taxi Airport

1. Vluchtgegevens
a. Controleer de vluchtgegevens op de bevestiging, deze worden als uitgangspunt voor de ophaaltijd aangehouden. Indien deze gegevens niet kloppen, neem dan uiterlijk 24 uur vóór incheck- of aankomsttijdstip contact op met +31 20 308 6557. Wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek betekent dat wij u niet binnen onze voorwaarden kunnen vervoeren.
b. Indien u een onjuiste boeking maakt en dit niet oplost voordat de taxi naar u onderweg is, dan brengt de CTA de geboekte rit bij u in rekening. Controleer uw boeking goed. Ziet u van te voren een fout, bel dan direct met +31 20 308 6557, zodat de CTA uw boeking kan aanpassen.

2. Ophaaltijd heenreis
a. Bij boeking bepaalt u zelf de tijd waarop u opgehaald wilt worden. b. Wij hanteren een marge van 15 minuten voor of na de gewenste ophaaltijd. Indien de chauffeur 15 minuten na de gevraagde ophaaltijd niet aanwezig is, dient u contact op te nemen via +31 20 308 6557

3. Bagage
De CTA stemt het voertuig (stationwagen/groot voertuig) af op het door uw opgegeven aantal stuks bagage. Wanneer uw bagage bij vertrek niet overeenkomt met uw opgegeven aantal stuks dan zal de CTA geen verantwoordelijkheid dragen voor succesvolle uitvoering van uw rit.

4. Vertragingen onderweg
De CTA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vlucht mist. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen.

5. Terugreis
a. Wanneer de vlucht vertraagd is, hoeft u dit niet door te geven. De CTA houdt hier al rekening mee.
b. U dient zich zo snel mogelijk na landing te melden bij de STA-balie op Amsterdam Airport Schiphol. Na melding bij de STA-balie wordt u zo snel mogelijk echter binnen een half uur opgehaald. Bij aankomst op een andere luchthaven dan Amsterdam Airport Schiphol gelden lid a t/m c in combinatie met het bij de reservering afgesproken trefpunt. c. Wanneer een klant zich niet binnen een half uur na afhandeling van de vlucht op Schiphol zal melden bij de STA balie behoudt de CTA zich het recht de chauffeur vergeefs te melden en vervallen alle rechten op de geboekte rit. De kosten van deze rit zullen dan in rekening naar de klant gebracht worden.

6. Kinderzitjes
a. De CTA levert standaard geen kinderzitjes, zogenaamde maxi cosi’s (voor baby’s), bij het vervoer. U dient hier zelf voor zorg te dragen.
b. De CTA kan op verzoek kinderzitjes en/of stoelverhogers leveren voor het vervoer van kinderen vanaf circa 9 maanden tot 11 jaar. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste doorgave van het te leveren hulpmiddel.
c. De CTA is niet aansprakelijk voor een onjuiste opgave ter bepaling van het juiste middel en voor het zoekraken van en of schade aan de door u in opslag gegeven eigendommen.

7. Wijziging vluchtnummer en/of datum van uw terugreis
Uiterlijk 48 uur voor aankomst van de doorgegeven vlucht of indien u eerder aankomt, uiterlijk 48 uur voor dat eerdere aankomsttijdstip, dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan, wordt geen garantie gegeven dat u binnen de in artikel 5b genoemde maximale wachttijd na meldtijd vertrekt. Wij doen er dan echter alles aan om u zo snel mogelijk te vervoeren. Voor het doorgeven van vluchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van het telefoonnummer +31 20 308 6557

8. Betaling
U kunt via Internet met Ideal of creditcard vooraf betalen of contant/per pin bij de chauffeur in de taxi. In geval van een retourrit dient u in alle gevallen de terugrit af te rekenen (via Internet/in de taxi) bij de heenrit. Elke (enkele) rit vanaf een luchthaven naar een (woon)adres elders dient u via Internet vooraf te betalen. Eventueel door een ons dubbel ontvangen bedrag wordt zo spoedig mogelijk door ons gerestitueerd. Boekingen via internet, met een rit vanaf een luchthaven, waarvoor uiterlijk 24 uur voor vertrek géén betaling is ontvangen, zullen niet worden uitgevoerd. De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer, waarvan de klant door middel van een definitieve bevestiging op de hoogte wordt gesteld.

9. Annulering
Vóór 24 uur voor aanvang van uw eerste rit ontvangt u bij annulering een restitutie van de gehele reissom onder aftrek van 10% administratiekosten. Bij annulering binnen 24 uur ontvangt u geen restitutie. Deel annuleringen bij geboekte retoursreizen binnen 24 uur voor aanvang van de eerste rit zijn niet toegestaan.

10. Vervoersvoorwaarden
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van Cheap Taxi Airport gedeponeerd